lørdag 19. desember 2009

Lofoten fiske - Lofotfiske


Lofotfiske er et kjent uttrykk for fisket etter torsk og skrei som foregår i Lofoten.  Lofotfisket begynner i januar og varer til ut i april, og dette er når fisken søker inn til kysten for å gyte. Helt siden vikingtiden  har dette vært et viktig fiske for landsdelen. Av redskaper brukes nå line, garn, håndsnøre og på enkelte steder snurrevad.

Hvert år kommer det flere tusen tilreisende for å oppleve lofotfisket. Dette er et fiske som har fulgt tradisjoner som har ått i arv. Lofottorsken er en kjent matvare verden over, og en viktig ingrediens på matbordet.

I januar gjør fiskerene i Lofoten seg klare til det viktigste fisket i Nord-Norge. Over en liten periode på 3-4 måneder skal det hentes opp mye torsk fra lofothavet. De vet at et godt fiske gir penger og trygget for familien deres. Det knytter seg stor spenning hvert år, hvordan lofotfisket utarter seg. Fisket kan variere mye fra en sesong til neste.

Lofotfiske har blitt så populært at det nå  arrangeres VM i skreifiske hvert år. Dette starter 20.mars, og trekker til seg mennesker verden over.


Hvis du ønsker å oppleve lofotfiske, er det bare å ta turen til Lofoten mellom januar og april. Jeg garanterer at du vil få mange lofottorsk og en opplevelse for livet.

Klikk her for å bestille en guidet fisketur i Lofoten

God tur!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar