søndag 20. september 2009

Oljeboring utenfor Lofoten

Oljeboring utenfor Lofoten er et omstridt tema for tiden. Miljøaktivister og Statoil Hydro kjemper for sin sak,når det gjelder oljeboring utenfor Lofoten. Jeg er blandet i dette spørsmålet må jeg si. Jeg ser positive ringvirkinger for Lofoten om dette skulle bli en realiet. Og jeg kan ikke la være spørre meg selv om det er flere i Lofoten som tenker at oljeboring vil være positivt. Hvis vi ser på Sosialistisk venstre parti sin oppslutning i lofoten, vil det være et klart svar på spørmålet. De gjorde et dårlig valg i Lofoten. Betyr dette at lofotingene ønsker oljeboring utenfor Lofoten velkommen?

Hvis man kan finne en forsvarlig måte å utvinne olje utenfor Lofoten,som ikke kommer i konflikt med fiskeriene, er dette en ressurs for Lofoten tenker jeg. Hvis vi skal hindre fraflytting , er det viktig å tenke nytt. Men det er viktig å tenke på konsekvensene ved et olje utslipp. Lofoten er et eldorado for turister og fastboende på grunn av sin naturlige atmosfære. Vill og urørt natur,omringet av det flotte lofot havet. Vi må trå varsomt for å bevare Lofoten og dets opprinnelse. Et oljeutslipp i Lofoten vil være en katastrofe. Men jeg er sikker på at i fremtiden vil det være mulig å drive både fiskeri og oljeboring i Lofoten på en forsvarlig måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar